Agrupación
GENERALITAT CATALUNYA A LLEIDA

GENERALITAT CATALUNYA A LLEIDA LLEIDA

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.
Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

GENERALITAT CATALUNYA A LLEIDA

Lleida

973 70 35 00
Contartar por email Ver ubicación mapa

Promociones y eventos relacionados de GENERALITAT CATALUNYA A LLEIDA LLEIDA